skip to Main Content

Voor vormgeving van bouwwerken.

Je hebt de vraag om een bestaande woning te verbouwen, verduurzamen, energiezuinig en/of  gasloos te maken , levensloopbestendig wonen of er is de mogelijkheid om jou droomhuis te bouwen. Dat kan een jarendertigwoning, moderne kubuswoning, schuurwoning of traditionele woning zijn.
Maar natuurlijk ontwerpen en tekenen wij ook bedrijfspanden, kantoren, loodsen woon-werk oplossingen.

De weg van ontwerp tot oplevering door de aannemer kan Wietse B. Ligthart bouw-tekenburo voor jou verzorgen. Samen met jou kijken we naar de woonwensen, budget en de eisen van de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk bouwkundig tekenburo en maken voor jou het schetsontwerp, bestektekening, constructieberekeningen en verzorgen bouwaanvraag ( omgevingsvergunning ) zodat dit een zorgeloze weg wordt naar een nieuwe toekomst.

Voorbeelden kun je ook vinden op woningbouwcatalogus bouwtekening-online  en ModuulZeroWonen. Voor zowel nieuwbouw als verbouw is er een keuze in SIPpanelen, houtskeletbouw of traditionele bouw.

BuroLigthart is gevestigd in de Greidhoeke van Friesland op bedrijventerrein De Banen in Wommels te midden van de Friese Elfsteden. Hoewel het grootste werkgebied Sudwest Fryslan, Waadhoeke, Leeuwarden, Harlingen, deFryskemarren is hebben wij ook vele projecten ver daar buiten! Afspraken op locatie is geen probleem. Wij zijn de spil tussen de bouwwereld en overheid om jou volledig te  ondersteunen.

Bouw-Tekenburo Wietse B. Ligthart: de eerste stap in uw bouwplannen!

Wietse B. Ligthart: ontwerper, bestekken, relatiebeheer, algemeen directeur. info@bouw-tekenburo.nl
Ria Kingma: financiële administratie. inkoop@bouw-tekenburo.nl
ing. Meinte Hendriks: bouwkundig tekenaar, omgevingsvergunningen, projectleider. tekenkamer@bouw-tekenburo.nl

ing. Jan Wielenga hoofdconstructeur afd. bouw-construct ingenieursburo.
ing. Geesje Jellesma Boersma: hoofdconstructeur afd. bouw-construct ingenieursburo.

Werkzaamheden

Wat kan ons buro o.a. voor jou betekenen!

01. ontwerpen en haalbaarheidsonderzoek
02. overleg gemeente en welstand mbt vooroverleg omgevingsvergunning
03. uitwerken van ontwerpen en als gemachtigde indienen omgevingsvergunning
04. contacten onderhouden met gemeente en toelichting geven bij welstand beoordeling
05. op basis van het ontwerp een bouwkundige kostenraming maken
06. opstellen ruimtelijke onderbouwing bij strijdigheid bestemmingsplan
07. coördinatie en of aanbesteding bouwwerking richting aannemer
08. verbouwing van woningen, interieur en exterireur
09. woonboederijen, woonschuren, boederijen
10. agrarische bouw, ligboxstal, stallen, veldschuren
11. restauratie en renovatie
12. constructieberekeningen, fundering palenplan, houtconstructies en staalconstructies
13. EPC berekening, bouwbesluittoets
14. bestekken en bouwkundige kostenramingen calculaties
15. aanbestedingen, begeleiding tijdens de bouw en toezicht

 

Wanneer u verder nog vragen heeft neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

www Bouwconstruct logo 2Constructieberekening worden verzorgd door ons eigen Bouw-Construct ingenieursburo . Dit buro werkt onafhankelijk voor aannemers, architecten en tekenburo’s.

 

bt1      bt4      bt3

 

Back To Top