Vergroten van stal met 5000m2

Onze projecten.

Vergroting van een melkveebedrijf met melkcarrousel en voerrobot. Uitbreiding en nieuwbouw van ligboxenstal, melkstal voor een veehouder. Ontwerpen van stallenbouw, werktuigenbergingen, jongveestallen in de veehouderij en indienen van de omgevingsvergunningen en milieuvergunning is ons vak. foto’s bouwbedrijf van der Sloot.

Opdrachtgever: particulier

Uitvoering: na aanbesteding: boubedriuw Kooistra en bouwbedrijf van der Sloot

 


Gerelateerd.