Uitbreiding ligboxenstal met mestscheider

Onze projecten.

Uitbreiding en nieuwbouw van ligboxenstal, melkstal voor een veehouder. De stal is voorzien van emissiearme roosters, mestscheider en ruimere boxen zodat de stal voldoet aan de (MDV) Maatlat Duurzame Veehouderij.  Ontwerpen van stallenbouw, werktuigenbergingen, jongveestallen in de veehouderij en indienen van de omgevingsvergunningen en milieuvergunning is ons vak.

Uitvoering en opdrachtgever: boubedriuw Kooistra Kubaard Wommels


Gerelateerd.